Tổng hợp những mẫu giày “chất nhất quả đất” của “Sneaker King” tại Playoffs vừa qua

Hãy gọi P.J. Tucker là ông “Vua Giày” tại NBA. Với một di sản đã được kiên cố hóa qua nhiều năm, P.J. Tucker luôn làm cho người ta bất ngờ và nóng lòng chờ xem hôm nay anh sẽ mang gì để ra sân thi đấu. Nếu là một “đầu giày” bình thường (Sneakerhead – … Continue reading Tổng hợp những mẫu giày “chất nhất quả đất” của “Sneaker King” tại Playoffs vừa qua