Wong Wei Long: 10 năm biểu tượng và nhát dao chí mạng giết chết giấc mơ vô địch của Singapore Slingers

10 năm thi đấu cho Singapore Slingers và trở thành một biểu tượng nhưng cũng chính cú ném 3 điểm của Wong Wei Long lấy đi giấc mơ vô địch ABL mà Slingers luôn khao khát. Game 5 ABL Finals 2018-19 khi trận đấu chỉ còn 50 giây ngắn ngủi, HLV Brian Rowsom chỉ đạo … Continue reading “Wong Wei Long: 10 năm biểu tượng và nhát dao chí mạng giết chết giấc mơ vô địch của Singapore Slingers”