Linh vật FIBA World Cup 2019: Nuôi dưỡng giấc mơ cả thế giới bóng rổ

Ý nghĩa của linh vật FIBA World Cup tại Trung Quốc được thể hiện qua chính cái tên. Mỗi đứa trẻ đều mang theo một giấc mơ trong tương lai. Một mục tiêu, một khát vọng luôn thúc đẩy con người ta mỗi ngày. Đó không phải là một hành trình dễ dàng. Con đường … Continue reading “Linh vật FIBA World Cup 2019: Nuôi dưỡng giấc mơ cả thế giới bóng rổ”