Ngoài LeBron, Dwyane Wade còn thân thiết với một người

Dwyane Wade vừa có những lời nhắn cảm động dành cho người đàn anh Quentin Richardson vì những trải nghiệm đẹp đã qua của 2 người. Khi Quentin Richardson nghỉ hưu vào năm 2013, anh có thể tự hào nhìn lại 13 năm sự nghiệp NBA với không ít thăng trầm. Thời điểm nổi tiếng nhất của Quentin gắn liền với đội … Continue reading “Ngoài LeBron, Dwyane Wade còn thân thiết với một người”