Dirk Nowitzki – Ngôi sao gắn liền với thương hiệu cú ném “Fade Away thần thánh”

Đã từng có một bài viết nổi tiếng chia sẻ như thế này :”Bạn không thề cản bước anh ấy, bạn chỉ có thể hy vọng kìm giữ anh ấy lại”. Tuy nhiên khi cơ hội đến với Dirk Nowitzki, dường như chẳng ai giữ được anh. Đã từng có thời kỳ Dirk Nowitzki ghi … Continue reading “Dirk Nowitzki – Ngôi sao gắn liền với thương hiệu cú ném “Fade Away thần thánh””