NBA Playoffs 2018: 16 đội và 2 miền Đông Tây, ai sẽ gặp ai?

Sau 82 trận chiến đấu căng thẳng của 30 đội, 16 cái tên ưu tú nhất, bao gồm 8 cái tên của mỗi miền đã chính thức ghi tên mình vào vòng NBA Playoffs 2018. Đây mới là nơi tất cả mọi thứ thực sự bắt đầu. Năm nay có lẽ là một trong những … Continue reading “NBA Playoffs 2018: 16 đội và 2 miền Đông Tây, ai sẽ gặp ai?”