Golden State Warriors sẵn sàng chi đậm để giữ chân các All-Stars

Golden State Warriors đánh tiếng sẽ đưa ra thoả thuận tôí đa để giữ chân Kevin Durant cùng với Stephen Curry, Klay Thompson và Draymond Green. Theo ước tính ban đầu, Golden State sẽ phải trả khoang 1,6 tỷ đô cho bốn mùa giải tiếp theo để giữ lại những ngôi sao hàng đầu của … Continue reading “Golden State Warriors sẵn sàng chi đậm để giữ chân các All-Stars”