Phần 3 – Những kỹ năng không thể thiếu cho PG

KIỂM SOÁT BÓNG – BALL HANDLING   Khi nói đến kiểm soát bóng, thì không ai có thể sành sõi hơn một PG đúng kiểu. Vì vậy, để đạt được trình độ nhồi bóng đủ đảm nhận vị trí này là không hề đơn giản. Bạn không phải chỉ nhuần nhuyễn những động tác nhồi … Continue reading “Phần 3 – Những kỹ năng không thể thiếu cho PG”