“Feeding the Post” – Kỹ năng không thể thiếu của Point Guard

“Feeding the Post” có thể hiểu nôm na là đường chuyền đi thẳng vào khu vực cấm địa tạo cơ hội cho các cầu thủ đánh trong như Center (C) hoặc Power Forward (PF) hoạt động.  ​ Đây là một trong những kỹ năng đã được đề cập trong bài viết TỔNG QUAN VỀ POINT GUARD và có … Continue reading ““Feeding the Post” – Kỹ năng không thể thiếu của Point Guard”