Ý nghĩa thiết kế trên các mẫu đồng phục mới dưới thời NBA x Nike

Toàn bộ hệ thống đồng phục tại NBA đã thay đổi khá nhiều kể từ khi Nike bắt tay cùng với NBA. Từ logo của các đội được sử dụng cho đến thiết kế màu sắc của áo, thậm chí còn có một số đội bóng có những bộ đồng phục gần như mới hoàn … Continue reading “Ý nghĩa thiết kế trên các mẫu đồng phục mới dưới thời NBA x Nike”