Sắp tới sẽ có 2 gương mặt đại diện cho NBA đến Việt Nam vào tháng 6 này

Theo thông báo của NBA và chương trình Jr.NBA Việt Nam, sẽ có hai gương mặt đại diện cho NBA tham gia vào các hoạt động tại Hội trại Huấn luyện Toàn quốc dự kiến được diễn ra vào ngày 22-23/6 và Hội trại Tuyển chọn Toàn Quốc diễn ra vào ngày 24/6. Nhân vật … Continue reading “Sắp tới sẽ có 2 gương mặt đại diện cho NBA đến Việt Nam vào tháng 6 này”