adidas đã đi lên từ thất bại cay đắng trong mảng bóng rổ như thế nào?

Khi nhắc đến thị trường giày bóng rổ, Nike vẫn là ông lớn thực thụ. Từ trước đến nay, những kẻ muốn ngáng đường Nike hay Jordan đều vẫn chưa thể hiện được mình là đối trọng thực sự.  Từ đối thủ truyền kiếp là Adidas, cái tên mới nổi như Under Amour hay những gã … Continue reading “adidas đã đi lên từ thất bại cay đắng trong mảng bóng rổ như thế nào?”