Sau 3 năm, tôi đã chạm được vành rổ như thế nào?

(Lưu ý: bài viết là chia sẻ quá trình chơi bóng cũng như tình yêu mà người viết dành cho môn bóng rổ, mọi thông tin do người viết cung cấp. BRVN đăng tải nguyên văn và biên tập tiêu đề, hình ảnh cho phù hợp) Mình vào diễn đàn này củng đã được 3 … Continue reading “Sau 3 năm, tôi đã chạm được vành rổ như thế nào?”