Luật Tampering là gì? Justin Young và AGM của HNB vì sao phạm luật?

2 án phạt liên quan tới luật Tampering đã được VBA đưa ra. Trong đó Justin Young bị cấm thi đấu 5 trận tại VBA 2019 còn ông Phan Thanh Bình – AGM Hanoi Buffaloes bị cấm tham gia VBA 3 năm. Tuy nhiên rất nhiều người hâm mộ chưa hiểu rõ Tampering là gì? … Continue reading “Luật Tampering là gì? Justin Young và AGM của HNB vì sao phạm luật?”