Những bài học xương máu từ sự nghiệp đầy chấn thương của Derrick Rose

Những-bài-học-xương-máu-từ-sự-nghiệp-đầy-chấn-thương-của-Derrick-Rose

Những phân tích một cách khoa học từ Any Means Basketball về cách chơi bóng của ngôi sao Derrick Rose dẫn đến những chấn thương phá tan nát sự nghiệp đỉnh cao lẫy lừng của anh.

Hãy chia sẻ video clip này cho càng nhiều người biết càng tốt !!!

One thought on “Những bài học xương máu từ sự nghiệp đầy chấn thương của Derrick Rose”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.