LeBron James: Trừ khi tôi què, không thì còn lâu tôi mới nghỉ đấu

Dù chuyện gì xảy ra, LeBron James vẫn muốn chiến đấu đến những trận cuối cùng cho Los Angeles Lakers. Với cánh cửa vào Playoffs ngày một hẹp đi, nhiều chuyên gia đã nhận định rằng Los Angeles Lakers nên bắt đầu thua trận càng nhiều càng tốt để có khả năng sở hữu lượt … Continue reading LeBron James: Trừ khi tôi què, không thì còn lâu tôi mới nghỉ đấu