Làm sao ném rổ như Stephen Curry (phụ đề tiếng Việt)

Ném rổ như Stephen Curry

Hy vọng các bạn cũng sẽ thấy bóng rổ không phải là quá khó như trước giờ vẫn nghĩ. Động tác ném này rất phù hợp với thể trạng người Việt mình, kể cả nữ. Cùng chơi bóng rổ nhé 😉

Son Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.