Wraparound

Động tác tương tự như Behind the back ngoại trừ việc bóng sẽ đi xuyên suốt một vòng 270-360 độ từ trước ra bên hông đối diện của người dẫn bóng. Kỹ thuật này hiệu quả khi đối phương đã cố ý nhoài người cướp bóng ở một bên, khi đó người dẫn bóng chỉ cần đưa bóng sang bên còn lại bằng cách vòng qua sau lưng và thoát khỏi truy cản.

via GIPHY