Đây là 5 điều mà Lakers cần làm để vô địch NBA

Los Angeles Lakers cần một phép màu mới có thể góp mặt ở NBA Playoffs 2019, nhưng vấp ngã này dường như là điều cần thiết để đội bóng từng 16 lần vô địch NBA chấn chỉnh lại mọi thứ nhằm hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Đây là 5 điều có thể giúp … Continue reading Đây là 5 điều mà Lakers cần làm để vô địch NBA