Câu chuyện thể thao: Học phí của cuộc đời

Tôi có con gái học cấp 2. Và quyết định khó khăn nhất là để nó đi du học ở một nước Đông Âu. Hai tuần sau, nó gọi điện về thông báo: “Mọi chuyện ổn nhưng môn thể dục không ổn chút nào. Con yếu nhất lớp mà lớp con thì… học thể dục … Continue reading Câu chuyện thể thao: Học phí của cuộc đời