Amoeba Defense

    1657

    Đây là một phương pháp phòng thủ liên phòng cải tiến bao gồm 1 cầu thủ kèm 1-1 ở trên làm chủ đạo và 4 cầu thủ ở phía sau đứng theo hình kim cương nhằm bẫy đội tấn công vào trong và làm hỏng cú ném. Đây là phương pháp không mới nhưng cực kì hữu hiệu vì bạn có thể vừa thủ tay ném 3đ đội tấn công đồng thời không cho đội tấn công thực hiện ném rổ gần.

    The amoeba defenseĐây là một phương pháp phòng thủ liên phòng cải tiến bao gồm 1 cầu thủ kèm 1-1 ở trên làm ch... is typically used to defend a skilled post-up player because it usually puts two defensive players on him at all times. However, this defensive formation is high risk-high reward. If the defense can successfully trap the ball in the corner, the offensive player will be pressured to make a bad passLà đường chuyền sau khi đội phòng thủ bắt được bóng (rebound) pha chuyền bóng ngay sau đó để.... However, once a smart offense recognizes the defensive scheme, he can basically steer clear of that area of the court to avoid getting trapped.

    Very few teams employ the amoeba defense, and even those who do only use it intermittently. The most famous team to play the amoeba defense is the 1990 NCAA National Champion, UNLV Running Rebels, which was led by eventual NBA players Larry Johnson and Greg Anthony.