Amnesty Clause

    1816

    Còn gọi là luật ân xá. Luật này được thực hiện giữa cầu thủ và chủ sở hữu đội bóng cho phép cầu thủ được rời khỏi đội mà không bị đền bù bất kì điều gì. Điều này cho phép số tiền giới hạn của đội bóng được trở lại như ban đầu mà không bị bù trừ số tiền đã trả cho cầu thủ.

    This is the second time an NBA, CBA has included an Amnesty ClauseCòn gọi là luật ân xá. Luật này được thực hiện giữa cầu thủ và chủ sở hữu đội bóng c....  Each team is only allowed to amnesty one player for the entire period of the CBA, and must select a player to be amnestied before the start of the season.  There is belief among basketball experts that such a rule is put in place by the owners to rid themselves of bad contracts that they had previously signed.  The original rule was sometimes called the “Allen Houston” because the New York Knicks had signed Allen Houston to a $100M contract that was untenable based on his performance.